Thủ tục vay tín chấp ACB

Thủ tục vay tín chấp ngân hàng ACB:

  1. Giấy đề nghị kiêm phương án vay tiêu dùng tín chấp theo mẫu của ACB.
  2. Giấy đề nghị mở tài khoản (đối với khách hàng chưa có tài khoản tại ACB)
  3. Bản sao CMND (không quá 15 năm kể từ ngày cấp).
  4. Bản sao HKTT/ KT3/ đăng ký tạm trú tại nơi đăng ký vay.
  5. Bản sao Hợp đồng lao động.
  6. Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất (có con dấu xác nhận của ngân hàng phát hành); hoặc
  7. Giấy xác nhận lương theo mẫu của ACB và Phiếu Lương/ Bản sao bảng lương 3 tháng gần nhất (có đóng dấu treo của công ty).
  8. Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác (nếu có).

Ghi chú: các bản sao không cần công chứng, Quý khách vui lòng mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ.

Đăng ký vay tín chấp tiêu dùng

Lựa chọn đối tượng phù hợp với bạn:

Đăng ký vay thế chấp tiêu dùng

Thủ tục vay ngân hàng
Hỗ trợ làm thủ tục vay ngân hàng
Vay tiêu dùng ngân hàng acb
Dịch vụ hỗ trợ vay tiêu dùng ngân hàng ACB
Vay tín chấp ngân hàng hsbc 2013
Vay tín chấp ngân hàng hsbc 2013
Vay tín chấp techcombank
Dịch vụ hỗ trợ vay tín chấp Techcombank miễn phí